De doelstelling van de Videoclub Losser (VCL) is om gezamenlijk plezier te beleven aan onze hobby, maar tevens ook, om de kwaliteit van onze hobby op een  hoger peil te brengen. (We hoeven echter geen professionals te worden). We trachten dit te bereiken door afwisselend les/demo/lezing avonden en ‘doe’  avonden te houden. Verder houden we contact met videoclubs in de omgeving, met zo nu en dan een bezoek van/naar een andere club. We tonen en waarderen onze gemaakte films en zijn natuurlijk een vraagbaak voor  ieder lid. Ook maken we gezamenlijk zo nu en dan een 'echte' produktie, zoals bijv. "De  Smokkelfilm" en "Prik en Prak". Op dit moment zijn een aantal werkgroepen bezig met een aantal projecten, : "Losser, wat maak je me nou", "De Dinkel - van Bron tot einde "  en  "Van vlas tot katoen". Door diverse instellingen is in het verleden al een beroep gedaan op de VCL om  evenementen ed. te filmen. Bijvoorbeeld "Het 50 jarig jubileum van de Nationale  Reisopera", het toneelspel "De geest van Johanna"- die via T.V. Losser-Oldenzaal is uitgezonden, enz. Maar er zijn ook kleine werkgroepjes, die soms spontaan ontstaan om een bepaald  technisch probeem uit te werken. Kortom, van alles wat !   Videoclub Losser, een club met ambitie Secretariaat: Sportlaan 7, 7581 BX  LOSSER. tel. 053-5386400  mobiel: 06-5490 2845 email: secretaris@videoclub-losser.nl .....